تماس با ما

شرکت پولاد

تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان رضا میوه، خیابان صبوری، شماره ۱

۰۲۱-۷۷۳۳۳۳۳۷

۰۲۱-۷۷۳۲۷۵۷۳

info@pooladimm.com

واحد فروش

رضا بهالو

داخلی : ۱۳۵

r.bahaloo@pooladimm.com

دفتر مرکزی

تلفن : ۰۲۱-۷۷۳۳۳۳۳۷

داخلی : ۲۴۰ – ۱۴۳

نمابر : ۷۷۹۶۳۳۳۱ – ( ۰۲۱ )

sales@pooladimm.com

واحد فروش

سیدحسن سیدمحمدی

داخلی : ۲۱۲

h.seyedmohammadi@pooladimm.com

فرم تماس با ما